โรงงานเอ็นเบิร์กฟู๊ดส์ จังหวัด นครปฐม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1250 kVA (1000kW) แบบติดตั้งในคอนเทนเนอร์ เก็บเสียง มีถังน้ำมัน สามารถต่อสายไฟใช้งานได้ทันที

พิกัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : 1250 kVA Standby (Containerized)
Completion year   : 2017