เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบ Canopy soundproof พร้อมชุดลากจูง (Trailer)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW จำนวน 2 ชุด และ 200kW พร้อมชุดลากจูง (Trailer Generator Set) และชุด ATS แบบพ่วงต่อท้าย โรลสายไฟ และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ กองทัพเรือ

Generator Rating : 200 kW – 100kW Prime
Type : Trailer – Soundproof canopy – ATS
Year of completion : 2016
Location : จ.ชลบุรี