เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kVA ติดตั้ง ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kVA (200kW) แบบ Openset ติดตั้ง ท่อไอเสีย ระบบระบายอากาศ และ อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ขับระบบไฟฟ้าของเขือน

Generator Rating : 250 kVA Prime
Type : Open set
Year of completion : 2017
Location : จ.ตาก