เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW ติดตั้ง ล้อมรั้ว เดินสายไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW Prime rate แบบ Canopy ติดตั้งนอกอาคาร ทำฐานปูน ล้อมรั้ว Chain link และเดินสายไฟ

Generator Rating : 300 kW Prime
Type : Soundproof canopy
Year of completion : 2017
Location : จ.กรุงเทพ