เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1000 kVA ตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบโดย OAS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1000 kVA แบบ ตู้คอนเทนเนอร์ 20′ ประกอบโดย โรงงาน บริษัท OAS เก็บเสียง ไม่เกิน 85 dBA รอบด้าน มีฟังก์ชันขนาน (Synchronize) ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ขนานกับสายส่งของการไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าของกฟภ.

Generator Rating :  1000 kVA x2 Sync
Type : CONTAINERIZED
Year of completion : 2019
Location : จ.ตาก