เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator 1000 kVA x 2 ในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PRAMAC Generator พร้อมโรงเรือน รพ.สัตว์เล็ก จุฬา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 45kVA PRAMAC (3)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PRAMAC Generator 460kVA Canopy Type สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 450 kVA GSW460 PRAMAC (3)