เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300kW สำนักงานปลัดสาธารณสุข

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 375 kVA สำนักงานปลัด สาธารณสุข-2