เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator MITSUBISHI 515 kVA NOBLE แจ้งวัฒนะ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA โครงการ Swan Lake จ.นครราชสีมา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA โครงการ swan lake 1