เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator MITSUBISHI 1287.5 kVA x 2 sets รพ.วิมุติ อินเตอร์เนชั่นแนล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator 1000 kVA x 2 ในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1000 kVA ชนิดเก็บเสียง ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต พร้อมเดินสายและ ATS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250 kVA ติดตั้งห้องเก็บเสียง โรงพยาบาล จ.บุรีรัมย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ 2