เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator 1000 kVA x 2 ในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1000 kVA ชนิดเก็บเสียง ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต พร้อมเดินสายและ ATS