เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 kVA พร้อมทั้งไฟส่องสว่าง และชุดลากจูง (Trailer)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 kVA แบบ Soundproof และลากจูง (Trailer) ประกอบและนำเข้าจากประเทศสเปน ใช้ในหน่วยงานราชการ สามารถให้แสงสว่าง พร้อมทั้งจ่ายไฟฟ้า และสามารถลากไปใช้ในตำแหน่งต่างๆ ได้สะดวก สามารถตั้งเสา เปิดไฟได้ด้วยระบบ hydraulic สะดวก ปลอดภัย

Generator Rating :  30 kVA
Type : Soundproof enclosure / trailer
Year of completion : 2018
Location : จ.กรุงเทพมหานคร