เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1000 kVA ชนิดเก็บเสียง ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต พร้อมเดินสายและ ATS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300kW สำนักงานปลัดสาธารณสุข

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 375 kVA สำนักงานปลัด สาธารณสุข-2