เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟส และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ พิกัดการใช้งาน การเรียกประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ISO8528 เพื่อให้ผู้ใช้ เข้าใจมากขึ้นว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ซื้อมานั้น สามารถใช้งานได้หนัก เบา แค่ไหน จึงจะอยู่ในการรับประกัน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ (alternator) และ การแบ่งชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบต่างๆ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ และการแบ่งประเภท

ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ พิกัดการใช้งาน การเรียกประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ISO8528 เพื่อให้ผู้ใช้ เข้าใจมากขึ้นว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ซื้อมานั้น สามารถใช้งานได้หนัก เบา แค่ไหน จึงจะอยู่ในการรับประกัน