เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA โครงการ Swan Lake จ.นครราชสีมา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA โครงการ swan lake 1