เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator 1000 kVA x 2 ในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟส และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ พิกัดการใช้งาน การเรียกประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ISO8528 เพื่อให้ผู้ใช้ เข้าใจมากขึ้นว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ซื้อมานั้น สามารถใช้งานได้หนัก เบา แค่ไหน จึงจะอยู่ในการรับประกัน