เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator MITSUBISHI 1287.5 kVA x 2 sets รพ.วิมุติ อินเตอร์เนชั่นแนล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator MITSUBISHI 515 kVA NOBLE แจ้งวัฒนะ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า OAS Generator 1000 kVA x 2 ในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค