เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250 kVA ติดตั้งห้องเก็บเสียง โรงพยาบาล จ.บุรีรัมย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ 2