เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PRAMAC Generator พร้อมโรงเรือน รพ.สัตว์เล็ก จุฬา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 45kVA PRAMAC (3)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า PRAMAC Generator 460kVA Canopy Type สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 450 kVA GSW460 PRAMAC (3)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250 kVA ติดตั้งห้องเก็บเสียง โรงพยาบาล จ.บุรีรัมย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ 2